appstore kücük


Frontal Kemik

Frontal kemik alın bölgesindedir ve üç kısımdan meydana gelmiştir. Squama frontalis, düz olan kısmıdır ve alın iskeletini meydana getirir. Bu kısım içinde sinus frontalis denen bir kemik boşluğu vardır. Pars orbitalis ise, göz çukurunun (orbita) tavanını oluşturur. Pars nasalis burun kökünün üst kısımlarını meydana getirir. Squama’nın orbital parçaya geçiş sınırı keskindir ve margo supraorbitalis adını alır. Bu kenar üzerinde foramen supraorbitale denilen bir delik ve arcus superciliaris denilen kaş çıkıntıları vardır.


[WPRError]