appstore kücük


Flexor Carpi Radialis Kası

2. ve 3. Metacarpus’ların tabanlarına ön yüzden bağlanır. El bileği fleksor ve abductorudur. El bileğinin ön tarafında, en lateralde (radial’de) bu kasın tendonu yeralır. Arter, ön kolun distalinde bu kasın tendonunun lateralinde, M. brachioradialis’in tendonunun medialindedir. Arterin pulsasyonu, iki tendon arasından alınır.


[WPRError]