appstore kücük


Fibula

Bacak iskeletinin dış tarafında yer alan, iki ucu kalınlaşmış, uzun ince bir yapıya sahip olan kemiktir. Kamış kemik olarak da bilinir. Üst ucunda caput fibulae ve collum fibulae, alt ucunda ise malleolus lateralis adlı çıkıntı bulunur. Üst ucu ile tibia'nın dış kondiline bağlanan fibula diz eklemine katılmaz. Diz eklemine katılmaması sebebiyle vücut ağırlığını taşımada az fonksiyona sahiptir.


[WPRError]