appstore kücük


Femur

Uyluk bölgesinde femur adı verilen tek bir kemik vardır. Koldakine benzer bir mekanizma ile alt ekstremitenin kanamaları uyluk bölgesine turnike yapılarak geçici olarak durdurulabilir. Femur, öne doğru kavislidir ve insan vücudundaki en uzun kemiktir. Kişinin boy uzunluğunun yaklaşık ¼’ i kadardır. Üst ucunda yuvarlak eklem yüzeyi bulunduran caput femoris vardır. Bu yüzey kalça kemiğindeki acetabulum ile eklemleşerek kalça eklemini oluşturur. Baş kısmı gövdeye collum femoris ile bağlanır. Üst ucun dış yanındaki kaba çıkıntı ise trochanter major adını alır. Arka yüzdeki çıkıntı ise trochanter minor’dur. Alt uçta lokma şeklinde ve eklem yüzeyi olan iki çıkıntı, condylus lateralis ve medialis bulunur. Bu çıkıntılar tibia ile karşı karşıya gelerek diz eklemini oluştururlar. Kondillerin üst kısımlarında iç yanda epicondylus medialis, dış yanda ise epicondylus lateralis adlı çıkıntılar vardır.


[WPRError]