appstore kücük


Femoral Ven

Femoral ven, uyluğun proksimal 2/3'ünde femoral arter ile birlikte uzanır. Alt yarısı femoral arterin lateralinde, üst yarısı ise femoral arterin derininde bulunur. Ligament inguinale'nin altından geçerken de arterin medialinde ve aynı planda yer alır. Seyri esnasında çok sayıda kas dalları ayrılır ve ligament inguinale'nin 4-12 cm aşağısında da profunda femoris ven' i alır. Sonlanma yerinin yakınında ise v.saphena magna'yı alır. Femoral Ven'de 4-5 adet kapakçık bulunur.


[WPRError]