appstore kücük


Femoral Arter

Femoral arter, Lig.inguinale'nin orta hizasından başlar ve 3 yüzeysel 2 derin dal verdikten sonra a.poplitea adını alarak seyrine devam eder. Yüzeysel dalları; 1.A.epigastrica superficials : Karın ön duvarına ilerler. 2.A.circumflexa ilium superficials : Lig.inguinale boyunca uzanır. 3.A.apudendae externae : Yüzeysel ve derin iki dal halinde dış genital organlara gider. Derin dalları; 1.A.profunda femoris : Femoral arter'in en kalın yan dalı olup uyluk kasları ve femoral kemiğin beslenmesinde görev alır. 2.A.descendens genus : Diz arter çemberine katılır.


[WPRError]