appstore kücük


Eksternal İliac Ven

Eksternel iliak ven, alt ekstremite ile karın duvarının alt bölümünü direne eder. Femoral ven, lig,inguinale' nin derininden geçtikten sonra eksternal iliak vein adını alır. Bu ven linea terminalis' i takip ederek art.Sacroiliaca ' ya kadar uzanır. Burada aynı tarafın internal iliak ven' i le birleşerek common iliak ven' i meydana getirir. Sağ tarafta önce eksternal iliac arter' in medial kısmında yer alır, yukarı doğru uzadıkça arterin arkasında konumlanır. Sol tarafta ise tamamı arterin medial tarafında bulunur. Bu vende sıklıkla bir bazen de iki tane kapakçık bulunur.


[WPRError]