appstore kücük


Eksternal İliak Arter

Eksternal iliak arter, internal iliak arter'den biraz daha kalındır. A.iliaca communis'in çatallanma yerinden lig.inguinale'nin ortasına doğru, m. psoas major'un medikal kenarı boyunca oblik olarak uzanır. Lig. İnguinale'nin altında, lacuna vasorum'dan geçerek uylukta femoral arter olarak devam eder. A. epigastrica inferi ve a. circumflexa iliaca profunda olarak iki dala ayrılır.


[WPRError]