appstore kücük


Eksternal Karotid Arter

Eksternal Karodit Arter baş, boyun ve bu bölgede bulunan yapılara kan iletimini sağlar. Bu arterin seyri, kafa tabanının altında a. maxillaris ve a. temporalis superficialis adındaki terminal dallarına ayrılır ve sona erer. Başlıca şu ana dalları verir: 1. A. thyroidea superior: Larynx’e kan iletimini sağlar. 2. A. lingualis: Dile kan iletir. 3.A. facialis: Yüzü kanlandırır. 4. A. occipitalis: Kulak arkasından geçerek kafanın arka tarafındaki deriye ulaşır. 5. A. auricularis posterior: Kulak kepçesinin etrafınna dağılır. 6. A. maxillaris: Burun, ağız ve komşu yapıları kanlandırır. 7. A. temporalis superficialis: Kulağın ön tarafından geçerek kafanın yan taraflarındaki deriye dağılır.


[WPRError]