appstore kücük


Extensor Retinaculum

Fascia antebrachii kollogen liflerle birleşerek el bileğinde Extensor Retinaculum'u oluşturur. Extensor Retinaculum lateralde radius'un dış kenarına ve ulna'nın proc. styloidudeus'una tutunur.Bunun yanında radius'un alt ucunun dorsal tarafındaki kenarlara da tutunur.


[WPRError]