appstore kücük


Extensor Carpi Ulnaris Kası

Extensor Carpi Ulnaris Kası, Epicondylus Lateris Humeri ve Ulna'dan başlar. V. metacarpın bazisinde arka taraftan tutunarak son bulur. Extensor Carpi Ulnaris kası, bilekte ekstensiyon ve adduksiyon yapmakta görevlidir.


[WPRError]