appstore kücük


Extensor Carpi Radialis Longus Kası

Humerus’un alt-dış-yan kenarından başlar, ikinci metacarpus’un arka yüzüne tutunarak sonlarınır. Bileğe abduksiyon ve ekstensiyon yaptırır.


[WPRError]