appstore kücük


Ethmoid Sinüs

Yetişkinlerde toplam hacimleri 40-60 ml olan paranzal sinüsler, konuşmada rezonator rol oynamanın yanı sıra kafatasının ağırlığını da azaltırlar. Bunlardan biri olan etmoid sinüs, etmoid kemiğin labirinti içinde yer alan 3,5 ml hacimli hava boşluğudur. Salgılarının bir miktarı üst meatusa bir miktarı da orta metusa akar, Prenatal 5.ayda oluşmaya başlayan bu havalı hücreler postnatal 2 yaşına kadar oldukça küçüktür.


[WPRError]