appstore kücük


Özofagus

Halk arasında yemek borusu olarakta anılır. Yaklaşık 25 cm. uzunluğundadır ve kastan yapılmıştır. Özefagus farinks ile mide arasında uzanır. Boyunda cartilago cricoidea veya 6. boyun omurunun alt kenarı hizasında başlar, 10. göğüs omuru hizasında diyaframdan geçer ve 11. göğüs omuru hizasında da midenin kardiası ile birleşir.


[WPRError]