appstore kücük


Endometriyum

Endometrium rahimin iç tabakası yada rahim iç zarı olarak da adlandırılır. Endometirum tamamı statik olan bir doku değildir, sürekli yenilenme dönemi yaşar. Her adet kanamasında rahim içerisinden dökülen doku endometriumdur. Görevi, gebelik sırasında gebelik ürününe yataklık etmek ve gebeliğin sonuna kadar onu taşımaktır. Endometrium iki bölümden oluşmaktadır. Bunlardan ilki altta kalan bazal tabakadır ve yıkılmaz. Üstteki 2/3'lük kısım ise fonksiyonel tabakadır ve gebelik söz konusu olmadığında dökülerek adet kanaması ile vücuttan dışarı atılır.


[WPRError]