appstore kücük


Depressor Anguli Oris Kası

Depressor anguli oris kası mandibula'dan başlar. Ağız köşesi ve alt dudakta son bulur. Ağız köşesini aşağı ve dışa çekmekte görev alır.


[WPRError]