appstore kücük


Deltoid

"Delta şeklinde" anlamına gelir. Omuzun yuvarlak yapısını oluşturan kastır, kolun esas abdüktör kasıdır.Clavicula, acromion ve spina scapulae’dan başlar, humerus’ta son bulur. Yürüyüş sırasında üst ekstremitenin öne arkaya salınmasını sağlar.


[WPRError]