http://www.anatomic.us/wp-content/uploads/2013/06/coo-son.png


Böbrek Korteksi

Böbrek korteksi, böbrekte majör kaliksin alt kısımlarında yer alan ve çevresini saran bir çeşit stoplazmadır. Papillaları dışında Malpighi piramitlerilerin(pyramis renalis) her tarafını sarar. İki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü böbreği bir kabuk gibi sarar. İkinci bölüm ise böbrek piramitleri arasında bulunur.


[WPRError]