appstore kücük


Korpus Kavernosum

Penis' in yapısında bulunan 3 longitudinal erektil kitlenin ikisi korpus kavernosumdur. Proksimalde iskiopubik ramusun altında ayrık olarak bulunurlar ve pubisin penil hilum bölgesinde birleşerek penis şaftını oluşturturlar. Her iki korpus kavernozum bir septumla bölünürler. Bu septumun distaldeki gevşek yapısı nedeniyle, her iki kavernoz cisim içindeki vasküler yapılar birbiri ile yakın temas halindedir. Korpus kavernozumlar fibroz bir iskelete sahiptir. Korpus kavernozumlar, çeperi endotel ile kaplı, birbiri ile bağlantılı sinüslerden meydana gelirler. Bu sinüsler merkezde daha geniş, periferde daha dardır ve makroskobik olarak penise süngerimsi görünüm verirler.


[WPRError]