appstore kücük


Ortak Karotid Arter

Karotid arter halk arasında bilinen adıyla şah damarıdır. Boynun yan tarafında kafa tabanına doğru yükselir. Gırtlağın yan tarafında nabzı kolayca alınabilir. İki ana dala ayrılır. Bu damar larynx kıkırdaklarından artilaco thyroidea’nın üst seviyesine ulaştığında (C4 seviyesi) a. carotis interna ve a. carotis externa dallarına bölünür.


[WPRError]