appstore kücük


Ortak Hepatik Kanal

Sol hepatik kanalın, sağ hepatik kanal ile porta hepatis düzeyinde birleşmesi ile ortak hepatik kanal oluşmaktadır. Buna safra kesesinden gelen sistik kanalın katılması ile koledok oluşur. Ekstrahepatik safra yollarının başlangıç bölümünü ortak hepatik kanal oluşturur.


[WPRError]