appstore kücük


Klitoris

Erkekteki penis' in özdeşi niteliğinde olan klitoris, vulva' nın üst ucunda, küçük dudakların birleşme yerinde konumlanır. 2-2,5 cm uzunluğunda bir organ olan klitoris' in penis' den farkı üretra tarafından delinmemesi ve spongiosum kitlesine sahip olmamasıdır. Birçok sinir sonlanması içeren klitoris, cinsel uyarılar sonucu kanla dolarak, ereksiyon olur. Buna klitoris ereksiyonu da denir.


[WPRError]