appstore kücük


Servikal Vertebra

Boyun omurları olarak da bilinir. 7 tanedir, 1.2. ve 7.si diğerlerinden farklılık gösterir. Diğer dördü birbirine benzemektedir. Servikal vertebra omurlarının gövdeleri diğer bölgelerde yer alan omurlardan daha küçüktür.Gövdeleri ovalimsi dikdörtgen şeklinde ve transvers yönde daha uzundur.


[WPRError]