appstore kücük


Cervical Vertebrae

Diğer omulara göre daha küçük yapıda olan boyun omurları 7 tanedir. Processus transversus’ların üstünde foramen transversarium adı verilen bir delik bulunur. Processus spinosus’ları 2-6 omurlarında çatallıdır. Foramen vertebrale üçgen biçmindedir . Ayrıca corpus’ları da diğer bölgelere kıyasla daha oval şekilli ve küçüktür. Boyun omurlarından birincisinin corpusu bulunmaz ve atlas olarak bilinir. Bunun yerine yan kitleleri (massa lateralis) vardır. Atlas’ın üst yüzündeki eklem yüzeyleri kafa kemiklerinden os occipitale ile bağlanır. İkinci boyun omurunun adı axis’dir. Bu omurun corpus’u öne doğru dens axis diye bilinen bir çıkıntısı vardır. Yedinci boyun omuru ise çok belirgin olarak hissedilebildiğinden vertebrae prominens adını almıştır


[WPRError]