appstore kücük


Serebellum

Serebellum yani halk arasında bilinen adıyla beyincik, beyinin ikinci büyük parçası olup, fossa crani posterior inferior’de konumlanmıştır. Beyincik kısmi bir şekilde beyin tarafından örtülmüş olup, enine bir yarıkla iki parçalı gibidir. Beyincik üst yüzeyi tenterium cerebelli aracılığı ile lobus occipitalis’le komsudur. Cerebellum; vermis, flokkulo-noduler lob ve iki büyük hemispherium cerebelli’ye ayrılarak incelenir. Serebellum' un dış yüzeyi (korteks) gri maddeden, iç yüzeyi ise beyaz maddeden meydana gelmiştir. Genel olarak serebellum' un beyaz maddesi kısa ve uzun yollar (tractus) içerir. Kısa yollar, beyincik korteksini beyinciğin beyaz maddesi içinde bulunan bazı çekirdeklere bağlar. Bu çekirdekler; nucleus globosus, nucleus emboliformis, nucleus fastigii, nucleus dentatus’dan meydana gelir. Beyincik beyin sapına aşağıdaki yollarla bağlanır. 1. Pedunculus cerebellaris superior: Beyinciği mesencephalon’a bağlar. 2. Pedunculus cerebellaris medius: Pons ile beyincik arasındaki bağlantıyı kurar. 3. Pedunculus cerebellaris inferior: Beyinciğin bulbus ve omurilikle olan bağlantısını sağlar. Uzun yollar; beyinciğin beyin ve omurilikle bağlantı kurmasına hizmet eder. Beyinciğin başlıca fonksiyonları: 1. Dengenin (postur) sağlanmasına etki eder 2. Dengenin korunmasına yönelik iskelet kaslarının kontrol edilmesini sağlar 3. Kas gruplarının hareketlerini koordine ederek, beyin korteksi ile birlikte öğrenmeye dayalı hareketlerin düzenini sağlar 4. Beyin ile birlikte koordineli çalışarak vücut hareketlerinin dengeli, düzenli ve amaca uygunluğunu sağlamaya katkısı şeklinde sıralanabilir.


[WPRError]