appstore kücük


Karpallar

Toplam 27 kemikten meydana gelen el kemiklerinin ilk grubu carpallardır. Karpallar el bilek kemikleri anlamına gelir ve iki sıra halinde dizilmiş 8 adet kısa kemikten oluşur. Bu 8 kemik ligamentlerle birbirine sıkıca bağlanmıştır. Bu sebepten hareketleri oldukça kısıtlıdır.


[WPRError]