appstore kücük


Buccinator Kası

At nalı görünümünde bir şekle sahip olan bu kas, yanakları oluşturur. Diğer yandan, oral kavitenin duvarlarını meydana getiren kas olarak da nitelendirilebilir. Üst çene üzerindeki kısmı azılar bölgesinde alveolar kretinin tepesinde başlar. Aşağıya ve geriye doğru ilerleyerek Maksiller Tuber'i geçer ve Pterygomandibular rafe'de devam eder. Bu rafe, alt çenede retromolar kabartıyla birleştikten sonra; Buccinator kası External Oblik kenara doğru ilerler. 1. ve 2. büyük azılar bölgesinde de birleşme yaptıktan sonra, ağız köşesine doğru modiolus içerisinde çapraz bir şekil alan lifler Orbicularis Oris kasının lifleriyle karışarak son bulur.


[WPRError]