appstore kücük


Buccinator Kası

Buccinator kası mandibula ve maxilla'nın alveolar çıkıntıları ile pterigomaxiller bağ doku bölmesinden başlar. Orbicuaris oris ile ağız köşesine ulaşan kaslara bağlanır. Bir diğer deyişle üfleyici kas olarak bilinen Buccinator kası yanaklardan dişlere doğru baskı yaptırarak, üfleme ve çiğnemeyi gerçekleştirir.


[WPRError]