appstore kücük


Brachioradialis Kası

Humerus kemiğinden başlar, Radius kemiğinde son bulur. Ön kola fleksiyon, supinasyon ve pronasyon yaptırır. Özellikle hızlı fleksiyon hareketinde çalışır. Fleksiyona hız ve güç katar. Tam pronasyondaki önkolu midpronasyona getiren kastır.


[WPRError]