appstore kücük


Brachioradialis Kası Posterior

Humerus kemiğinden başlar, radius kemiğinde son bulur. Önkola fleksiyon, supinasyon ve pronasyon yaptırır. Özellikle hızlı fleksiyon hareketinde çalışır. Fleksiyona hız ve güç katar. Tam pronasyondaki önkolu midpronasyona getiren kastır.


[WPRError]