appstore kücük


Brakiyal Arter

Brakial arter, a. axillaris’in devamı olarak kolun iç kısmında yukarıdan aşağıya doğru iner. Brakial arter'in kolda vermiş olduğu ilk dalı a. profunda brachii'dir. A. profunda brachii, kolun arka yüzüne geçer ve buraları kanlandırır. Brakial arter, fossa cubitalis içerisinde radial arter ve ulnar arter adlı iki dala ayrılarak son bulur. Kolun iç yüzünde parmaklarla humerus arasına sıkıştırılarak brakial arter'in nabzı alınabilir. Tansiyon ölçmek için kola uygulanan turnike ile bu damar sıkıştırılır, stetoskop ise arterin son kısmı üzerine denk gelecek şekilde fossa cubitalis’e konularak ses dinlenir ve sistolik-diastolik kan basıncı ölçülür.


[WPRError]