appstore kücük


Biceps Femoris Kası

Uyluğun çift başlı kasıdır. Diğer uyluk arka yüz kasları gibi Tuber Ischiadicum’dan başlar. Kasın innervasyonu N. ischiadicus tarafından yapılır. Bu kas bacağa fleksiyon ve lateral rotasyon yaptırır.


[WPRError]