appstore kücük


Biceps Brachii Kası

Pazı kasıdır. Çift başlı kas anlamına taşır. Caput Longum’u Tuberculum Supraglenoidale’den, Caput Breve’si proc. coracoideus’tan doğar. Mekik şeklindeki karnın distalindeki insertio tendonu tuberositas radii’ye bağlanır. Bu tendon dirseğin ön tarafındaki çökük bölgenin (fossa cubiti) ön yüzünde deri altında yelpaze gibi açılan bir bağ dokusu bandı oluşturur. Aponeurosis bicipitalis adını alan bu yapı yüzeydeki venler ile derindeki atardamar ve sinir yapılarını birbirinden ayıran güçlü bir paneldir. Bu kas kola ve ön kola fleksiyon yaptırmasıyla birlikte ön kolun en güçlü supinatorudur.


[WPRError]