appstore kücük


Bazal Cisim

Bazal cisimcik, diğer adıyla basal granül ya da kinetozom sentriyolden ve kısa silindirik mikrotübül diziliminden meydana gelmiş bir organeldir. Ökoryotik undulipodyumların taban temellerinde bulunur ve aksonem mikrotübüllerinin büyümesinde çekirdek bölge görevi görür. Bazal cisimciklerin kaynağı olan sentriyoller, mikrotübülleri sentrozom içine sabitleyen bir çeşit mikrotübül organizasyon merkezi (MTOM) olan proteinler için tutunma bölgesi olarak görev yapar. Bu mikrotübüller, birçok ökaryotik hücredeki veziküllerin ve organellerin yapısal stabilitesini ve hareketinin kolaylaştırılmasını sağlar. Ancak bazal cisimcikler özellikle hücreden dışa doğru uzayan siller ve kamçılar için kök görevi görür. Bazal cisimcikler sentriyollerden bilinmeyen işlemler sonucu oluşur. Yapı olarak aynılardır, ikisi de mikrotübül üçlülerinden oluşmuş 9x3'lük içi boş spiral bir silindir şeklindedir. Bazal cisimcik üretimi düzenlenmesi ve üç boyutlu yönelim nükleotid bağlayıcı γ-tübülin grubunun işlevidir.


[WPRError]