appstore kücük


Akson

Akson, sinir hücresinin gövdesinden çıkan iki protoplazma çıkıntısından biridir. Sinir hücrelerindeki elektriksel uyarıları uzaklara iletmekle görevlidirler. Aksonların diğer hücrelerle bağlantı sağladığı bağlantı noktalarına sinaps adı verilir. Aksonların üzeri Myelin ve Schwann kılıflarla kaplıdır. Merkezi sinir sistemindeki aksonlarda sadece myelin kılıf bulunur, periferik sinirlerde ise myelin ve schwann kılıflar bir arada bulunur.


[WPRError]