appstore kücük


Akson Terminali

Aksonların sonlanma bölgesine akson terminali adı verilmektedir. Aksonların başka bir nöron veya hedef hücre ile bağlantı kurup bilgisini ilettiği bölgesi uç kısmıdır. Bu bölge bir bağlantı noktasıdır ve sinaps olarak isimlendirilir. Kimi aksonların uç bölgelerinde çok sayıda dallanma olur ve buralar terminal ağaç olarak adlandırılır.


[WPRError]