appstore kücük


Aksiller Ven

Aksillar ven, fossa axillaris'te yer alır ve birinci kostanın dış kenarı ile m.teres major' un alt kenarı arasında uzanır. Aksillar arter'in dallarına benzer şekilde aynı isimdeki venleri direne eder.


[WPRError]