appstore kücük


Aksiller Arter

Aksiller arter, koltuk altı atar damarı a. subclavia’nın devamıdır. Aşağıya doğru salınımını devam ettirirken omzun, kolun ve thorax' ın üst kısmına dallar gönderir. M. teres major’un alt kenar seviyesinden itibaren, brakial arter adı ile kolun iç yüzünde seyrini devam ettirir. A. thoracica superior, a. thoracoacromialis, a. thoracica lateralis, a. subscapularis, a. circumflexa humeri anterior ve a. circumflexa humeri posterior olmak üzere 6 tane dalı vardır.


[WPRError]