appstore kücük


Ascending Kolon

Asandan kolon,çıkan kolon, yükselen kolon olarak ta adlandırılır. Kolonun kör bağırsak ile flexura coli dextra arasında kalan bölümüdür.


[WPRError]