appstore kücük


Apandis

Apandis, ince bağırsak ve kalın bağırsağın karşılaştıkları noktanın hemen yanında kese şeklindeki yapıdır.Embriyolojik olarak kör bağırsaktan köken alır. Apandis, insanda sindirim sistemi için fonsiyonel değildir ve evrimsel süreçte yavaş yavaş yokolduğu düşünülmektedir. Bazı araştırmacılar ise apandisin zengin kan damarları ve özel histolojik yapısından dolayı körelmiş bir organ olarak kabul edilemeyeceğini iddaa etmektedirler.


[WPRError]