appstore kücük


Apendiküler İskelet

Apendiküler iskelet 126 adet kemikten meydana gelir. Alt ekstremite ve üst ekstremite olarak iki bölümde incelenir. Üst ekstremite kemikleri : Gövdenin en üst bölümünde bulunan kemiklerdir, göğüsün iki yanına tutunmuş sağ ve sol olmak üzere çift ve simetrik birer uzantı halindedirler. Vücudumuzun en hareketli , dinamik ve esnek kemikleridir. Alt ekstremite kemikleri : Gövdenin en alt bölümü olup pelvis' in iki yanına tutunmuş, sağ ve sol olmak üzere çift ve simetrik iki sütun halindedirler. Alt ekstremite kalın, güçlü kemikler, eklemler ve kaslar yardımıyla vücudumuzun tüm ağırlığını taşıma, dik durma ve yer değiştirme görevini üstlenmişlerdir.


[WPRError]