appstore kücük


Aort

Aort vücudumuzdaki en büyük kan damarıdır, kalbin sol ventrikülünden çıktıktan sonra yukarı kısa bir yolculuk yapar. Bu kısmına aorta ascendens (çıkan aorta) denilir. Aorta ascendens kısa bir yolculuktan sonra arkaya ve sola doğru bir büküm yaparak omurganın sol kenarına ulaşır. Dördüncü göğüs omuru hizası olan bu seviyeye kadar yaptığı ve açıklığı aşağıya bakan kavisli kısmına arcus aortae (aorta kavisi) adı verilir. Bildirilen seviyeden itibaren aorta aşağıya doğru göğüs kafesinde yolculuğunu devam ettirir. Bu kısmına aorta descendens (inen aorta) denilir. Aorta descendens inişi sırasında göğüs boşluğunda (aorta thoracica) ve karın boşluğunda (aorta abdominalis) bulunan kısımlardan oluşur. Aorta descendens aşağıya indikçe göğüs omurlarının önüne geçer ve 12. göğüs omuru hizasında diyafram üzerindeki hiatus aorticus’tan geçerek karın boşluğuna ulaşır. Karın boşluğunda aorta abdominalis adını alan bu büyük damar, L4 omurunun ön tarafında a. iliaca communis dextra ve sinistra olarak ikiye ayrılarak yolculuğuna devam eder.


[WPRError]