appstore kücük


Adductor Longus Kası

Corpus osis pubis'den başlayan bu kas Linea Aspera'nın orta 1/2 ' sinde son bulur. Uyluğa adduksiyon, fleksiyon ve bunların yanı sıra iç rotasyon yaptırmada görevlidir.


[WPRError]