appstore kücük


Vastus Lateralis Muscle

Quadriceps femoris kasının 4 başından biridir. Vastus Medialis, Trochanter Major ve Linea Aspera'dan başlar. Patella ve Lig. Patellae yolunda ilerleyerek Tuberositas Tibiae' de son bulur. Vastus Lasteris kası art.genus'ta bacağa ekstensiyon yaptırır. M.rectus femoris bölümüyse uyluğa fleksiyon yaptırmada görevlidir.


[WPRError]